230 Volt

EB166230 V Bladblazer
230 V Bladblazer
incl. BTW