Service en garantie

Voor garantie kunt u zich wenden tot uw Dolmar dealer. Bovenaan deze pagina ziet u rechtsboven 'vind uw dealer'. Vul daar uw postcode in en klik vind. Bij klachten en/of storingen kunt u zich wenden tot Makita Nederland B.V., tel.: 040-2064030, of: service@makita.nl.

Om aanspraak te kunnen maken op de door Makita Nederland B.V. vastgestelde garantiebepalingen is het overleggen van een origineel, ongewijzigd en leesbaar aankoopbewijs of, mits aanwezig, het opsturen van bijgevoegde garantiekaart vereist. Op het aankoopbewijs/garantiekaart dienen het type-, serie- en identiteitsnummer te zijn vermeld. 

Verlenging van garantie voor electrische tuinmachines, lithium ion accu's en laders
Voor al het in Nederland gekochte en door Makita Nederland B.V. gedistribueerde elektrisch gereedschap, verleent Makita Nederland B.V. voor machines een vrijwillige garantieverlenging. Deze garantie wordt bij 2 jaar verlengd naar in totaal 3 jaar garantie.  Voor lithium ion accu's en laders geldt 2 jaar garantie. 
 
Mits de koper woonachtig is in Nederland en het apparaat binnen 4 weken na aankoop via Dolmar.nl registreert, kan de koper aanspraakmaken op de verlengde garantie. Als bevestiging van deze registratie ontvangt koper een garantiecertificaat. Deze is via 'Mijn Dolmar' te downloaden. De koper dient ermee akkoord te gaan, dat zijn gegevens worden opgeslagen. De service voor het verlengen van de garantieperiode geldt slechts voor kopers die in Nederland staan geregistreerd.
 
Algemene garantiebepalingen: 
Makita verleent 12 maanden vanaf de aankoopdatum zoals vermeld op het aankoopbewijs. 
Voor elektrische heggenscharen en elektrische kettingzagen geldt een garantieperiode van 24 maanden. 
De garantie omvat: 
a. Het kosteloos repareren van een nieuwe machine door Makita, als dit binnen de garantieperiode een defect vertoont als gevolg van product- en/of materiaalfouten. Naar eigen keuze kan Makita de ter reparatie aangeboden machine ook vervangen door een andere machine volgens de laatste stand van de techniek. 
b. De kosten van verzending, mits de garantieaanspraak wordt erkend. 
c. Reparaties worden in onze werkplaats in de regel binnen 2 werkdagen uitgevoerd. 
 
Niet onder de garantie vallen: 
a. Machines die door anderen dan door Makita aangewezen deskundigen zijn gedemonteerd of door hen zijn gewijzigd; 
b. De gevolgen van onoordeelkundig of verkeerd gebruik van de machines. Indien de instructies in de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd, er sprake is van slecht onderhoud, nalatigheid, of overbelasting van de machine. 
c. Gebruiksdelen zoals zaagkettingen, zwaarden, maaikoppen, slagmessen, maaimessen, messen van heggenscharen, etc. en ook onderdelen voor de bevestiging hiervan (bouten, sluitringen, klemplaten); 
d. Koolborstels; 
e. Onderdelen onderhevig aan slijtage tijdens de garantieperiode van hamers, zoals kogel- en naaldlagers, olieafdichtingen en zuigerveren. 

Bepalingen: 
a. Op het moment van aanbieden dient duidelijk te zijn dat het een beroep op garantie betreft. 
b. U dient bij aanbieden de vereiste gegevens te overleggen om duidelijk te maken of het garantieverzoek terecht is. 
c. Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Makita het recht de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen. 
d. Op door Makita uitgevoerde reparaties, buiten de normale garantie termijn, geldt een volledige garantie van drie maanden na reparatiedatum. 
e. Makita draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor reparaties die zijn verricht buiten haar werkplaatsen of gemachtigde service stations. 
f. Apparaten resp. onderdelen die in het kader van de vervanging aan Makita zijn geretourneerd, worden eigendom van Makita. 
g. Het vervangen van onderdelen onder garantie heeft in geen geval verlenging van de garantieperiode tot gevolg.